10 อันดับ บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่นิยมใช้กันมากที่สุด

International-shipping

10 อันดับ บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่นิยมใช้กันมากที่สุด

เกณฑ์ในการใช้พิจารณาบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือ บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด

1บริษัทต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

บริษัทชิปปิ้งต้องความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้บริการผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขนส่งมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง บริษัทต้องสามารถจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที อาทิเช่น พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ มีความรวดเร็วในการขนส่ง สามารถจัดส่งให้อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่ลูกค้ากำหนดหรือหลังเวลาทำการ มีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหน

2มีความเชี่ยวชาญสูงและต้องสามารถให้ความมั่นใจลูกค้าได้

การขนส่งนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องมีเรื่อง การให้ความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าด้วย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการชำรุด เช่น มีอุปกรณ์ยึด รัด ห่อหุ้มสินค้า และมีการติดชื่อผู้รับสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดเรียงสินค้ามีความเป็นระเบียบป้องกันความผิดพลาด เสียหาย และทำให้ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ส่วนพนักงานก็ต้องมีความรู้และมนุษยสัมพันธ์ในการแสดงออกของผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับ รวมถึงความมีมารยาท ความน่าศรัทธา และความปลอดภัย ที่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกัน มีทักษะและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดส่งสินค้า เช่น วิธีการยกหรือขนถ่ายสินค้าแต่ละประเภท วิธีการดูแลสินค้าระหว่างการขนส่ง เป็นต้น และมีใบ Certificate เพื่อรับรองมาตรฐานหรือประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

3อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต้องพร้อม

 สิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือสิ่งที่จับต้องได้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร สถานที่ บุคคล และสิ่งอำนวยความสะดวก ตัวอย่างเช่น พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม มีจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้าที่จัดส่ง มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นพร้อมสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้า รถส่งสินค้ามีความสะอาด เรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างจัดส่ง และเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้ามีความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

4มีคามถูกต้องแม่นยำในการให้บริการ

บริษัทชิปปิ้งที่เราเลือกใช้บริการ ต้องมีความสามารถที่จะแสดงผลงานหรือความสามารถในการให้บริการได้ตามที่สัญญาไว้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือ ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ชำรุด ฉีกขาด หรือเสียหาย มีการรับผิดชอบเพื่อเปลี่ยนสินค้าหรือรับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการจัดส่งสินค้า และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

5มีการดูแลเอาใจใส่ในงานและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า

การดูแลเอาใจใส่และความสนใจที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นการรวมปัจจัยในการเข้าถึงบริการ การสื่อสาร และความเข้าใจเข้าด้วยกัน ได้แก่ การให้บริการต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยนำการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของลูกค้า

DHL Express

International-shipping

บริษัทขนส่ง DHL Express มี Network ทั่วทุกมุมโลก เรียกได้ว่าเป็นเซ็กเมนต์ใหญ่ในธุรกิจโลจิสติกส์ ที่หลายๆ คนต่างก็รู้จักเป็นอย่างดี โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1969 ประเทศเยอรมนี เปิดทำการมานานกว่า 50 ปี ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบ Door-to-Door Services บริการจัดส่งพัสดุตั้งแต่ต้นทาง ยันปลายทาง ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิตอล ไม่ว่าจะธุรกิจรายย่อย รายเล็กหรือรายใหญ่ เน้นการส่งพัสดุระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งออกทางการพาณิชย์ จนเป็นบริษัทขนส่งแถวหน้าของโลกที่ได้ปฏิวัติโลกแห่งโลจิสติกส์ไปตลอดกาล สำหรับบริการขนส่งระหว่างประเทศนั้น DHL มีตัวเลือกการขนส่งที่มีความอเนกประสงค์และไว้วางใจได้ ทั้งการขนส่งด่วนภายในวันเดียวกันแบบฉุกเฉินไปจนถึงรับประกันขนส่งสินค้าที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญให้ถึงที่หมายภายในวันทำการถัดไป ตลอดจนตัวเลือกอื่นๆ ที่มีความเร่งด่วนน้อยลงซึ่งขนส่งภายในวันที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเลย

เว็บไซต์ : www.dhl.com


FedEx

International-shipping

บริษัทขนส่ง FedEx ให้บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศและในประเทศ ด้วยต้นทุนที่ถูก กับการขนส่งด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงต่อเวลา พร้อมทั้งรับประกันคืนเงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทส่งของไปต่างประเทศ FedEx เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกปี พ.ศ. 2527 โดยดำเนินกิจการในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างมากมีสาขาทั่วโลก และประสบความสำเร็จในการให้บริการขนส่งงระหว่างประเทศ ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกแล้วจองรับงาน นัดรับสินค้าได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์หรือจองผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ สะดวกสบาย สามารถเลือกส่งแบบธรมดาต้นทุนต่ำหรือส่งด่วน

เว็บไซต์ : www.fedex.com


TNT Express

International-shipping

บริษัทขนส่ง TNT Express ปัจจุบันได้มีการควบรวมกิจการกับ FedEx นั่นหมายความว่าการให้บริการ ความน่าเชื่อถือต่างๆ นานา นั้นเชื่อถือได้ 100% บริการด้านโลจิสติกส์ขนส่งพัสดุทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ที่สร้างความประทับให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับ จองรับงานผ่านออนไลน์ หรือโทรจองผ่านคอลเซ็นเตอร์ก็ได้ สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก รับพัสดุถึงหน้างาน ส่งตรงถือมือลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าพัสดุจะได้รับความเสียหาย เพราะ TNT บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศให้บริการอย่างมืออาชีพ

เว็บไซต์ : www.tnt.com


Good Freight And Transports Co.,Ltd.

International-shipping

บริษัท Good Freight And Transports Co.,Ltd . บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด มีบริการจัดส่งสินค้าทางอากาศ สิ่งที่คุณต้องการในการขนส่งสินค้าทางอากาศคุณสามารถวางใจได้ว่า ที่บริษัทนี้มารับสินค้าของคุณตามเวลาที่กำหนด เมื่อสินค้าที่มีการกำหนดเวลาหรือสินค้าที่เป็นอันตรายของคุณต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่ดูแลสายการบินทางอากาศที่สำคัญที่สุดของคุณจะถูกย้ายไปที่ใดก็ได้ในโลก – ตามเวลาและไม่เหมือนเดิม

บริการขนส่งทางอากาศของที่นี่ยังประกอบด้วยการจัดส่งแบบ door-to-door ไปยังสถานที่ทั่วโลก บริการคลังสินค้าการจัดจำหน่ายและจัดส่ง มีเครือข่ายกันทั่วโลก บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการสินค้าอันตราย ตัวเลือกของผู้ให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าของคุณด้วยบริการขนส่งทางทะเลที่ครบวงจร ใช้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลในการเดินทางไป / จากจุดหมายปลายทางทั่วโลกอย่างชาญฉลาด ผ่านเครือข่ายมืออาชีพที่มีประสบการณ์การเชื่อมต่อการจัดส่งที่แข็งแกร่งของโลกและความยืดหยุ่นที่รุนแรง จึงทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการจัดส่งของคุณได้เป็นอย่างดี

ตัวแทนของบริษัทยังอยู่ใกล้กับการจัดส่งของคุณตั้งแต่รับสินค้าจนถึงการจัดส่งซึ่งจะทำให้คุณทราบถึงความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด จึงให้คำแนะนำความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการกำกับดูแลเพื่อรับประกันการจัดส่งสินค้าที่ปลอดภัย

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของ ที่นี่ยังรวมไว้ด้วยบริษัท ขนส่งทางเรือบริการคลังสินค้าการจัดจำหน่ายและจัดส่งการจัดส่งจากประตูสู่ประตูพิธีการศุลกากร L.C.L F.C.L บรรจุหีบห่อ ขนส่งแบบหลายรูปแบบ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้สำหรับการขนส่งสินค้าบรรทุกสินค้าที่เป็นสินค้าขนาดใหญ่และการจัดส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศ บริการจัดส่งสินค้ารวมถึง การจัดส่งสินค้าแบบ door-to-doorการจัดส่งสินค้าบรรทุกสินค้าแบบแบ่งส่วนท้องถิ่น บริการจัดส่งตรงภายในประเทศอย่างรวดเร็ว

เบอร์ติดต่อ  033-005974

แฟกซ์ 033-047279

Email : admin@gfreight.co.th

เว็บไซต์ : www.goodfreight-th.com / facebook.com/GFREIGHT.CO.TH


Inter Express Logistics

International-shipping

INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในประเทศถึง 70% บริษัทมีการร่วมมือกับทางหน่วยงานรัฐบาล อาทิเช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสภากาชาด​ไทย ในการขนส่งยารักษาโรค วัคซีนเซรุ่ม โลหิต พลาสมา และเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ INTER EXPRESS LOGISTICS จึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์อันดับหนึ่ง สามารถขนส่งยและเวชภันฑ์ที่มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี และใช้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำเหมาะกับพัสดุประเภทต่างๆ จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งผู้ผลิตและผู้กระจายยาและเวชภันฑ์มากมาย พร้อมให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์แบบครบวงจร

อีกทั้ง INTER EXPRESS LOGISTICS ยังพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโดยการพัฒนากระบวนการการทำงานให้สามารถขนส่งสินค้าประเภทอาหารได้หลากหลายชนิด โดยบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิด้วยกล่องโฟม บริการแพ็คพร้อมส่งโดยการให้ทางเราจัดการแพ็คสินค้าส่งถึงปลายทาง และบริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น จึงทำให้ INTER EXPRESS LOGISTICS สามารถขนส่ง สินค้าประเภทอาหารได้หลากหลาย เช่น สินค้าแช่เย็นประเภท ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมปรุง หรือ เป็นสินค้าแช่แข็ง ประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง จนไปถึงไอศกรีม ก็สามารถจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านแบบ Door to Door ถึงปลายทางในวันรุ่งขึ้นด้วยบริการแบบ “Next Day” พร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพรับรองหลายรายการ และ วันนี้เรายังคงเป็นผู้นำด้านการขนส่งควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ : iel.co.th

อีเมล์ : customerservice@iel.co.th


Aramex

International-shipping

เป็นบริษัทขนส่งที่ให้บริการเฉพาะขนส่งระหว่างประเทศ ที่มาไกลจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในด้านการบริการขนส่งเฉพาะทาง ยกระดับและขยายพื้นที่การให้บริการทั่วภูมิภาครวมถึงเอเชีย พร้อมกับแสวงหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ เน้นการขนส่งระหว่างประเทศ หากต้องการส่งของไปต่างประเทศ ในราคาเบาๆ สามารถใช้บริการ Aramex เรามีพนักงานคอยให้คำปรึกษาให้การส่งของไปต่างประเทศนั้นง่ายขึ้น

เว็บไซต์ : www.aramex.com


FastShip

International-shipping

บริษัท FastShip คือ Platform ขนส่งระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งพัสดุ เรามีระบบเชื่อมต่อที่ทำให้คุณเข้าถึงบริษัท Logistic ชั้นนำ ด้วยราคาที่ถูกกว่า พร้อมการเชื่อมต่อ Marketplace ที่จะทำให้ผู้ขายออนไลน์สะดวกมากขึ้น

เรารวบรวมบริษัท Logistic ชั้นนำ ได้แก่  DHL, UPS, ARAMEX, FedEx, SF Express, Thai Post เเละ United States Postal Service เป็นต้น มาไว้ในที่เดียว ให้คุณได้เลือกว่าจะใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศจากบริษัท Logistic ชั้นนำเจ้าใดก็ได้ ในราคาที่ถูกกว่าเเน่นอน

สำหรับผู้ขายออนไลน์ บน eBay, Amazon เเละ Etsy เรามีบริการเชื่อมต่อออเดอร์อัตโนมัติ เพียงเเค่กรอกข้อมูลส่วนตัว ที่หน้า My Account เเละกดเพิ่มช่องทางใหม่ เราก็ลิงค์คุณสู่ Marketplace ระดับโลกอย่างง่ายดาย ทุกการสั่งซื้อของลูกค้าปลายทาง จะถูกเชื่อมโยงเข้าระบบ FastShip เเละ เมื่อสินค้าของคุณอยู่ระหว่างการส่ง เราจะมีการอัพเดทเลข Tracking ที่คุณสามารถนำเลขนี้ไปเสิร์ชใน Marketplace ได้อีกด้วย

เบอร์ติดต่อ 06-3414-0009

อีเมลล์ info@fastship.co

เว็บไซต์ : fastship.cofacebook.com/fastship.co


D-ONE Logistics

International-shipping

บริษัทดีวันโลจิสติกส์จำกัดเป็นบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ทุ่มเทให้กับการจัดหาบริการขนส่งสินค้าและหลอดจะติดมากมายตั้งแต่การจัดส่งสินค้าไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกปัจจุบันบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2550 ในกรุงเทพฯประเทศไทยและนับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านความมั่นคงในการจัดหาโซลูชั่นโลจิสติกส์แบบครบวงจรบริษัทมีสำนักงานในประเทศไทยบริษัทดี action โลจิสติกส์ จำกัดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องการสำหรับผู้จัดส่งสินค้าที่ต้องการใช้โซลูชั่นซัพพลายเชนแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ของตนจาก. ผลิตจนถึง. บริโภคปัจจุบัน บริษัทให้บริการด้านเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย บริษัทดีวันโลจิสติกส์จำกัดนอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการโครงการอุตสาหกรรมที่ครบวงจรเช่นการขนส่งและการยกสินค้าขนาดใหญ่พิเศษหรือหนักหน่วงนอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าภาษีอากรและใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ

ติดต่อ : 02-013-1415 , 095-929-9624 , 092-4949462

อีเมล์ : saledone12@gmail.com , info@donelogisticsthailand.com

เว็บไซต์ : www.donelogisticsthailand.com


International-shipping

บริษัท ยูนิคทรานส์ลิงค์ จำกัด (unique translink ) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2542 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2024/83ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 โดยได้รับการอนุมัติ และแต่งตั้งจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ลำดับที่ CB 64 (AEO CUSTOMS BROKER NO. CB 64) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บริษัท ยูนิคทรานส์ลิงค์ จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการจัดการขนส่งสินค้า ทั้งนำเข้าและส่งออกในและนอกประเทศ บริการขนส่งสินค้าทางเรือทางอากาศ และทางบก บริการทำประกันภัยและเคลมสินค้า และเรายังให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการใช้ระบบ E-Customsเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการตรวจเช็คสินค้า และเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้า อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย

บริษัท ยูนิคทรานส์ลิงค์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการแบบ One Stop Service และการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ โดยให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการใช้ระบบ E-Customs เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการตรวจเช็คสินค้า และเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้า อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สำหรับ E-Customs ทางบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Lanทั้งขาเข้า และขาออก และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ ลำดับที่ CB 64 (AEO CUSTOMS BROKER NO.CB 64) ที่จะทำให้การบริการครบวงจร ประสบความสำเร็จ และบรรลุผลได้รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าของที่นี่โดยส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ พลังงาน และด้านเกษตร เป็นต้น

เบอร์โทรติดต่อ : 02-742-8340

ID line : 0631897676

เว็บไซต์ : www.uniquetranslink.com


Logistics2Day

International-shipping

บริษัท Logistics2Day เป็นบริษัทขนส่งและบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ติดอันดับบริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด  และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Expressบริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุด่วนไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, พัสดุสินค้า ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ทางการตลาดต่างๆ ด้วยบริการขนส่งไปต่างประเทศและบริการนำเข้าจากประเทศต่างๆ คุณสามารถวางใจให้ทีมงานมืออาชีพของที่นี่ สามารถดูแลเอกสารและพัสดุของคุณให้จัดส่งไปยังปลายทางในเวลาที่คุณเลือกกำหนดได้ โดยเอกสาร-พัสดุจะถูกขนส่งภายในวันที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ (ภายใต้สถานการณ์ปกติ)

สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจการนำเข้า ส่งออก หากต้องการคำปรึกษาด้านการขนส่ง การจัดทำเอกสารต่างๆ พิธีการศุลกากร และอื่นๆ ให้ logistics2day.com เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆ แก่องค์กรของท่าน เพียงโทรมาปรึกษาที่ 02 689 3855 ต่อ 361-362 เจ้าหน้าที่ทุกท่านของที่นี่พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

Courier ส่งพัสดุ และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Express) Sea Freightให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ครอบคลุมท่าเรือทั่วทุกทวีป มากกว่า 350  Air Freightไม่ว่าสินค้าจะชิ้นเล็กหรือมีน้ำหนักมาก จัดส่งผ่านเครือข่ายสายการบินมืออาชีพชั้นนำ ไปยัง Airport Project Cargo – Heavy Lift & Break Bulk Cargo บริการขนส่งสินค้าที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการขนส่งเป็นพิเศษ  Special Cargo Dangerous & Perishable Goods บริการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษ Packing – Lashing & Paper Palletให้บริการบรรจุสินค้าบน Pallet การตีลังไม้ การทำ Lashing  Custom บริการดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทั้งในส่วนที่เป็นใบขนปากระวางหรือใบขนแบบ BOI  Warehouse & Distribution บริการด้านคลังสินค้า และการกระจายสินค้า อีกทั้งยังมีบริการเสริมต่างๆ Trucking บริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว

เบอร์ติดต่อ +66 02-689-3855 EXT. 361 ,+66 02-689-3865

E-MAIL : marketing@i2u.co.th

เว็บไซต์ : logistics2day.comfacebook.com/Logistics2day

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

i Review
Logo